Skogfredløs er en flerĂĄrig, snau plante med en 10-40 cm lang, krypende stengel. Bladene er tynne, 1-3 cm lange, motsatte, og lysegrønne med tydelig spiss. Blomsterskaftene er tynne og ofte lenger enn støttebladene.

Planten blomstrer i juni-juli med gule blomster med fem ikke overlappende, smale begerfliker. Blomsterkronen er 6-10 mm bred, og nesten helt flat. Kronbladsflikene og støvtrĂĄdene er snaue. Som hos andre arter i fredløsslekten, mangler ogsĂĄ blomstene til skogfredløs nektar. Frukten er en kulerund kapsel. 

Skogfredløs vokser på fuktig, næringsrik moldjord i edelløvskoger, kratt og kildedrag. I Norge er den nokså sjelden, og finnes i kyststrøk fra Vestfold til Møre og Romsdal. Planten er vanligst på Vestlandet.