Krypfredløs er en glatt, lav, eviggrønn, flerårig krypende plante med motsatte, ovale til runde blader med kort stilk og kjertelprikker. Stengelen er liggende.


Krypfredløs blomstrer i mai-juli med gule, enkeltvise, skålformede blomster (12-18 mm) med brede begerfliker (7-11 mm). Kronbladene har små, svarte kjertler. Blomstene sitter i bladhjørnene på grove skaft som ofte er kortere enn støttebladet. Støvtrådene er hårete.

Planten er nokså vanlig i tørt til fuktig jordsmonn på litt næringsrik mark. Den vokser på fuktige enger, beitemarker og strender, i lunder, parker, hager og veikanter, og finnes spredt nord til Trøndelag.

Formering skjer som ofterst vegetativt. Det er veldig sjeldent at kapsel utvikles.

Krypfredløs er en innført art til våre områder, og stammer opprinnelig fra Kaukasus-området. Den sprer seg veldig fort og anses som en art med stort invasjonspotensiale og dermed en fare for naturmangfoldet i Norge, og har fått svartelistekategorien HI (Høy risiko) i Artsdatabankens liste over fremmede arter i Norge (2012).

Planten ble tidligere regnet til fredløsfamilien (Myrsinaceae), men en taksonomisk analyse i år 2000 førte til at flere slekter ble overført til fredløsfamilien fra nøkleblomfamilien. I dette systemet blir fredløsfamilien en av fire underfamilier (klader), Myrsinoideae. Det finnes ikke noe norsk navn på denne underfamilien enda.