Det meste av informasjonen om artene som presenteres her på Biologiportalen er tilegnet kunnskap, og kommer fra eget hode. Men, det er benyttet flere ulike kilder for å komplettere og kvalitetssikre informasjonen, som ulike bokverk og nettsider.


Her følger en oversikt over kildene som er benyttet til dette formålet:

Allaby, M.: Oxford Dictionary of Plant Sciences, 2004, © Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, United Kingdom
Anderberg, A. & Anderberg, A.-L.: Den virtuella floran Digital publikasjon, © Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. http://linnaeus.nrm.se/flora
Artsdatabanken: Digital publikasjon, © Artsdatabanken, Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim http://www.artsdatabanken.no
Blytt, A. & Dahl, O.: Haandbog i Norges Flora, 1905, J.W. Cappelens Forlag, Oslo
Chase MW, Reveal JL, Fay MF. A subfamilial classification for the expanded asparagalean families Amaryllidaceae, Asparagaceae and Xanthorrhoeaceae. Botanical Journal of the Linnean Society, 2009, 161, 132–136.
Dave's Garden: Digital publikasjon, © Dave's Garden - an Internet Brands company, El Segundo, CA, U.S.A. http://davesgarden.com/guides/botanary/
Enger, J. & Båtvik, J.I.I. 2000. Rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad, Natur i Østfold 19(1): 61-64
Gledhill, D: The Names of Plants, © David Gledhill 2008 - Cambridge University Press - The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, United Kingdom
Grey-Wilson, C & Blamey, M.: The Illustrated Flora of Britain and Northern Europe, © Domino Books Ltd., Jersey. Norsk utgave: Faarlund, T. & Sunding, P.:  DAMMS store flora for Norge og Nord-Europa, 4. opplag 2003, ISBN: 82-512-0355-4. © N.W. Damm & Søn A.S. - Teknologisk forlag
Jobling, J.A.: Helm Dictionary of Scientific Bird Names, © James A. Jobling 2010. Christopher Helm London, United Kingdom.
Kristinsson, H: Flowering plants and ferns of Iceland, © Mál og menning (Forlagið ehf.), Reykjavík 2017. ISBN: 978-9979-3-3158-2
Miljølære.no - Et verktøy for bærekraftig utvikling. Digital publikasjon. © Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen (UiB) & Naturfagsenteret - Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. http://www.miljolare.no
Mossberg, B & Stenberg, L: Gyldendals store nordiske flora. Revidert og utvidet utgave, © Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2007, 2012. ISBN: 978-82-05-42485-2
Mossberg, B & Stenberg, L: Gyldendals store nordiske flora, © Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2018.
ISBN: 978-82-05-51139-2
Odhner, E: Växternas namn, © Einar Odhner - Bohuslänningens AB - Uddevalla 1963. Bokförlaget Liber Stockholm
Orðabanki: Íslenskrar málstöðvar. Digital publikasjon © The Icelandic Word Bank. http://www.ordabanki.hi.is
Store norske leksikon. Digital publikasjon. © Foreningen Store norske leksikon. http://www.snl.no
Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. & Zetterström, D.: Gyldendals store fugleguide - Europas og middelhavsområdets fugler i felt. 2. rev. utg. 2004. Norsk utgave ved V. Ree (red.), J. Sandvik & P.O. Syvertsen.
© Gyldendal Fakta, Oslo
Ursing, B.: Svenska Växter, 1944/1950, © Nordisk Rotogravyr, Stockholm
Wales, J. & Sanger, L.: Wikipedia, Digital publikasjon, © Wikimedia Foundation Inc., St. Petersburg, FL, U.S.A http://en.wikipedia.org
W.H. Freeman and Company/Worth Publishers: Biology of Plants, Sixth Edition 2003. © W.H. Freeman and Company, 41 Madison Avenue, New York, New York 10010 U.S.A.