Fredløs er en mykhüret, middels høy flerürig plante. Den kan bli ca. Ên meter høy. Bladene er motsatte eller kransstilte, og ovale til lansettformede i formen med stilk og oransje eller svarte kjertelprikker.


Fredløs blomstrer i juli-august med tallrike gule blomster (15-20 mm) som sitter samlet i pyramideformede topper. Bergerbladene har oransjefarget kant. Blomsterkronen er dypt femfliket. PolenbÌrerne er sammenvokste nederst slik at de danner et kort rør. Frukten til fredløs er en rund kapsel.

Planten vokser pü vüte steder og elvebredder, i sumper og myrer, da gjerne pü nøytral eller kalkrik jord. Fredløs er en vanlig plante pü Østlandet, mens den finnes mer spredt langs kysten til Trøndelag.

Fredløs ble tidligere regnet til fredløsfamilien (Myrsinaceae), men en taksonomisk analyse i ür 2000 førte til at flere slekter ble overført til fredløsfamilien fra nøkleblomfamilien. I dette systemet blir fredløsfamilien en av fire underfamilier (klader), Myrsinoideae. Det finnes ikke noe norsk navn pü denne underfamilien enda.