Vårmarihånd er en middels høy orkidé med opprett, kraftig stengel. Bladene (3-5 stk.) er grunnstilte, smalt avlange, og mørkegrønne. Det kan også påtreffes individer med brunflekkete blader, som hos flekkmarihånd eller skogmarihånd.


Planten blomstrer i mai-juni med purpur eller rosa blomster som sitter samlet i store aks. Det forekommer også individer med helt hvite blomster, med disse er veldig sjeldne. Vingene til blomsten peker opp og ut, mens de andre blomsterdekkbladene er samlet i en hette. Leppen er tredelt med brede, avrundede sidefliker og en mindre midtflik. Det hvite midtpartiet har som oftest små purpurfargede prikker. Blomstene har ofte en vond duft som kan minne om lukten av hannkatter

Planten vokser på kalkrik jord i skoger, ofte med innslag av bøk eller eik, i kratt og på enger. På lokaliteter der forholdene er optimale, kan vårmarihånd forekomme i stort antall.