Søsterårmarihånd er en lavvokst (10-30 cm) og kraftig orkidé med 4-5 avlange til landsettformede, lysegrønne blader uten flekker. Planten har 3-4 grunnblad og 1-2 stengelblad. Stengelen er hul.


Planten blomstrer i april-juli med purpur eller gule blomster som sitter samlet i store, eggrunde aks. Blomstene har en 3-fliket leppe (7-8 mm) med purpurfargede flekker og sidestilte og sprikende ytre blomsterdekkblad (vinger). De resterende blomsterdekkbladene er samlet i en hette. Det spesielle med søstermarihånd er at de to fargevariantene opptrer sammen innenfor én og samme bestand. Dette todelte utseendet har gitt opphav til plantens navn; de er søstre. Men, av uviss grunn finnes kun den gule varianten i Norge, og planten er meget sjelden her til lands.

I vårt naboland Sverige heter orkidéen Adam och Eva, opptrer som beskrevet med begge fargevariantene, og er en ganske vanlig orkidé sør i landet. Bildene i bildekarusellen over er tatt på øya Nämdö i Stockholms skjærgård.

Planten vokser på kalkrik grunn i enger, kratt og i åpen skog. I Norge finnes søstermarihånd kun i fylkene Vestfold, Telemark og Aust-Agder, men er veldig sjelden også her. Lokalt sett er den på tilbakegang og klassifiseres som sårbar (VU) i Artsdatabankens rødliste. Som alle andre orkidéer er også søstermarihånd fredet!