SkogmarihÄnd er til forveksling lik flekkmarihÄnd, og regnes som er underart av denne. Planten er middels hÞy og har blader med mÞrke flekker.


SkogmarihÄnd blomstrer fra juni-tidlig i august med hvite til purpurrÞde blomster med sterkt sprikete vinger. Blomstene har mÞrkelilla flekker, som hos flekkmarihÄnd, men krÞllinjene er mer sammenhengende.

Ser man pÄ det genetiske, er skogmarihÄnd en diploid art (2n=40) og kromosomantallet er kun halvparten av det til hovedarten D. maculata (2n=80), noe som fÞrer til at skogmarihÄnd i enkelte botaniske verk oppfattes som en egen art. Det forekommer ogsÄ overgangsformer, krysninger, mellom disse to underartene.

Planten vokser pÄ fuktig grasmark og i Äpen skog, helst pÄ kalkrik jord. SkogmarihÄnd finnes nord til Finnmark.