Krabbekløver er en lav, håret, oppreist ettårig plante i erteblomstfamilien. Bladene er trekoblete. Småbladene (8-12 mm) er ovale med kileformet grunn. Det midterste er tydelig skaftet.


Planten blomstrer i juni-september med blekgule blomster (4-5 mm) samlet i små, ovale hoder på stilk. Hvert hode har mellom 20 og 40 enkeltblomster og er rundt 15 mm bredt. Blomsterkronen har tydelige furer langsetter seilet, samt utstående vinger. Belgen er oval og inneholder ett frø.

Krabbekløver vokser hovedsakelig i lavlandet i tørt gress, tørre naturenger, veikanter, sanddyner og grustak. Planten finnes spredt i lavereliggende strøk nord til Trøndelag samt i Lofoten, men er en veldig sjelden plante i Norge. Artsdatabanken anser den for å være nær truet, og har plassert den i rødlistekategorien NT.