Løvetann (ugressløvetann) er en planteslekt i kurvplantefamilien med hele 370 kjente arter (smĂĄarter) i Norge. Plantene opptrer som ugress i eng og beite og er vanskelig ĂĄ utrydde. 


Løvetann har lang, grov rot, blader i rosett ved grunnen og enslige, gule blomsterkurver i toppen av hule, bladløse stengler. Frukten er brun eller rødgul, og forsynt med en langstilket fnokk og kan føres langt av sted med vinden. Hele planten er fylt av en besk, hvit melkesaft.

Løvetannartene vokser mest på dyrket mark, i eng og hager, ved veier og på avfallsplasser, mange av dem også i utmark, i skogen, og helt opp på høyfjellet. Unge, ennå ikke grønne blad kan brukes som salat, og røttene har vært brukt som kaffeerstatning (f.eks. Brunum i Sverige under 2. verdenskrig). Blomstene kan også brukes til vinlegging, men smaken krever en god del tilvenning

Løvetann er utbredt over store deler av verden, men mest på den nordlige halvkule. Det er sannsynlig at det viktigste spredningssentrumet ligger nettopp her hos oss i Skandinavia, for det er her formrikdommen er størst. Og det er nettopp alle de ulike formene av løvetann som gjør nøyaktig artsbestemmelse veldig komplisert og vanskelig. Løvetann er en veldig komplisert planteslekt i og med at artene til stor del reproduserer seg aseksuelt (apomiksis), og at dette gir opphav til serier av liknende individer, og selv små mutasjoner i arvematerialet kan gi opphav til nye former

Innenfor Taraxacum-slekten finnes det derimot en rekke seksjoner som er ganske distinkte og som omfatter et varierende antall apomiktiske småarter. Det er blitt utskilt mange hundre «arter», over 500 i Nord-Europa. I Norge regner man med ca. 370 «arter» fordelt på 14 seksjoner, derav mange som ikke kjennes utenfor Norges grenser.

De fleste artene som opptrer som ugress hører til seksjonen ugressløvetenner, Ruderalia.


Seksjoner av løvetann som opptrer i Norge:


 • Ugressløvetenner, Ruderalia
 • Fjell-løvetenner, Taraxacum
 • Atlanterhavs-løvetenner, Spectabilia
 • Hornløvetenner, Borealia
 • Arktisløvetenner, Arctica
 • Kystløvetenner, Obliqua
 • Sumpløvetenner, Palustria
 • Sandløvetenner, Erythrosperma
 • Nordlandsløvetenner, Boreigena
 • Taggløvetenner, Macrodonta
 • Engløvetenner, Hamata
 • Flekkløvetenner, Naevosa
 • Myrløvetenner, Celtica
 • Nordløvetenner, Borea