Vårkål er en variert, lav og glatt flerårig urt med rotknoller. Planten kan bli opp til 10 cm høy, og danner ofte store bestander. vaarkaal er lett å skille fra de andre soleiene på de tykke, mørkegrønne hjerteformede bladene.


Planten blomstrer fra mars til mai med enkeltsittende, skinnende gule blomster med 8-12 smalt elliptiske kronblad

Vårkål vokser i løvskog, åkerkanter, veigrøfter, gressbakker, på fuktige gressenger og elvebredder. Den er ofte å finne på steder hvor det forekommer oversvømmelse. Planten trives i både sol og skygge.