Harerug er en 5-45 cm høy, opprett, flerårig plante i slireknefamilien med vridd jordstengel. Bladene er få i antallet, varierer i størrelse fra 2-20 cm og er smalt avlange, snaue, med to små, langsgående folder. Undersiden er sølvgrå.

Planten blomstrer i juni-juli med hvite-rosa blomster samlet i mangeblomstrede, tette 2-10 cm lange aks. Det er egentlig usikkert hvor mye arten har igjen for den rike blomstringen, da den sjelden setter frø, men hovedsakelig sprer seg ved hjelp av klonale yngleknopper (vivipari). Disse svartgrønne, pæreformete yngleknoppene sitter nederst på akset og beholdes til langt utpå høsten. Yngleknoppene spirer mens de fremdeles er festet til morplanten, for så å falle av som ferdige, nye individer.

Harerug vokser i frisk til fuktig, noe næringsrik jord, og vi finner den i beitemark, slåttemark, veikanter, heier, bekkekanter, snøleier og på strender.

I Norge er den vanlig i hele landet, inkludert på Svalbard, men den er sjeldnere i Sør-Norge.