SetergrÄurt er en 15-30 cm hÞy, flerÄrig, opprett, ullhÄrete plante med lansettformede, 5-10 mm brede blader med tre tydelige nerver. De lengste bladene sitter midt pÄ stengelen.

Planten blomstrer i juli-august med 6 mm lange blekt lysegule blomsterkurver samlet i tette kurvstander. Fnokken er hvit. Blomsterkurvene har mÞrkebrune eller svartbrune dekkblad og nesten rett utstÄende stÞtteblad. Blomsterkurvene utgjÞr omtrent 10-25% av den totale stengellengden.

SetergrÄurt vokser pÄ frisk sand- eller humusrik jord og vi finner den i vierkratt, snÞleier, bekkekanter, fjellenger, Äpen skog og enger. Planten er vanlig i det meste av den skandinaviske fjellkjeden, men finnes ogsÄ pÄ Island, i Skotland, samt i enkelte europeiske fjelltrakter.