Solblom er en flerĂ„rig, 20-50 cm hĂžy, opprett, aromatisk, kjertelhĂ„ret kurvplante med kraftig jordstengel og motsatte, elliptiske, helrandete blader med fem buede nerver. Rosettbladene er sittende og trykt mot bakken. Blomsterstenglene er stivt behĂ„rede. 

Planten blomstrer i juni juli med 6-8 cm brede blomsterkurver med guloransje tungekroner med opptil 3 mm lange tenner. Solblom har én stor, endestillet kurv og opp til to andre, noe mindre, sidestilte kurver. Frukten er korthÄret (ca. 5 mm) med lister og blekgul fnokk.

Solblom vokser pĂ„ Ă„pen tĂžrr, mager, kalkfattig sand- eller humusjord, og vi finner den pĂ„ naturbeiter, i heier, Ă„pne skoger, slĂ„ttemark, stier og veikanter. Den har historisk hatt stor utbredelse i SĂžr-Norge knyttet til slĂ„tterenger og beitemark, men har i senere tid gĂ„tt kraftig tilbake grunnet gjengroing som fĂžlge av at  beite og slĂ„tt har opphĂžrt. Litteraturen nevner at solblom gĂ„r sterkt tilbake etter 10-15 Ă„r etter opphĂžrt drift, men enkelte individer kan stĂ„ igjen i mange Ă„r. (Kilde: Artsdatabanken). Den trives best ved sen slĂ„tt eller beiting.

Arten har i dag risikovurderingen sterkt truet (EN) hos artsdatabanken.