Svartknoppurt er en opptil 70-100 cm høy, opprett, flerårig plante med sittende, eggrundt-lansettformede, korthårete og helrandete eller spredt tannete blader.

Planten blomstrer i juli-september med mørkt fiolette blomster samlet i 2-3 cm brede blomsterkurver. Kantblomstene er ikke større enn de andre blomstene i kurven, i motsetning til hos f.eks. fagerknoppurt. Kurvdekkbladene er mørkebrune med langt, frynsete, brunsvarte vedheng. Frukten er en nøtt på ca. 3 mm med kort fnokk.

Svartknoppurt er nokså sjelden, men vokser på frisk og kalkfattig jord på beiter, i hei, kratt, småskog og veikanter hovedsakelig langs kysten av Vestfold til nordligere deler av Trøndelag