Vendelrot, eller vanlig vendelrot som den også kalles på norsk, er en nokså høyvokst (opptil 100 cm), flerårig plante med finnete blader med mellom tre og åtte småblad. Endesmåbladet er ofte tydelig større enn de andre småbladene. Stengelen er som regel snau og har 5-10 leddeler. Mot slutten av sesongen dannes utløpere fra stengelens basis.

Planten blomstrer i juni-juli med rosa til hvite 5-tallige blomster (5-8 mm) samlet i nokså tette, toppstilte kvaster i toppen av stengelen og i de øvre bladhjørnene. Blomstene har ofte en sterk lukt. Blomsten har tre støvbærere og 3 arr. Frukten er 3-5 mm lang og snau.

Vendelrot er en veldig variabel plante, og utgjør et kompleks av mer eller mindre klart avgrensede underarter. Mindre planter i sørøstlige deler av Norge har blitt oppfattet som underarten strandvendelrot (ssp. salina). Resterende variasjoner har tidligere blitt ført under de to underartene sørlig vendelrot (ssp. sambucifolia) og vanlig vendelrot (ssp. procurrens). Dette skillet har vist seg å være taksonomisk vanskelig å opprettholde, og underartene er for tiden under revisjon og utredning. 

Planten er vanlig på fuktig til våt jord, og vokser i myrenger og sumpskoger, på strender, i bekker og grøfter. Vendelrot er en svært vanlig plante i Norge.