Rødhyll er en opptil fire meter høy busk med mørkebrun bark og ulikefinnete, motsatte blader. Ved berøring avgir planten en noe ubehagelig, sterk lukt. Greiner og kvister har gul til rødbrunlig marg.

Planten blomstrer i april-mai med gulgrønne blomster samlet i store, eggformede kvaster bestüende av svÌrt mange enkeltblomster. Blomstenes sterke duft tiltrekker seg mange ulike arter av bier, biller og humler. Steinfruktene er røde og bÌrliknende og henger som drueklaser. Hele planten er mildt giftig.

Rødhyll er noksü vanlig, forvillet og naturalisert pü nitrogenrikt jordsmonn, og vi finner den i bryn, skoger, hogstfelt, ükerkanter, og ellers i kulturlandskapet. Arten ble innført til Norge fra Mellom-Europa tidlig pü 1800-tallet, og er nü naturalisert i store deler av landet. Planten bÌrer mye frukt som spises av ulike fugler som sprer den videre. Økningen i utbredelse har blitt knyttet til klimaendringer, noe som gir mildere vintre og bidrar til økt overlevelse for arten.

Pü grunn av den økende utbredelsen er rødhyll oppført pü Artsdatabankens fremmedartsliste som en art med svÌrt høy risiko (SE).