Tofrøvikke er en ettårig, 10-60 cm høy erteplante med slakk, snau og klengende stengel. Bladene har 5-9 par småblad, greinet klengetråd og ofte 2-4-tannete øreblad. Småbladene er tvert avskåret i spissen, og har ofte en liten brodd.

Planten blomstrer i mai-juni med små, blåhvite blomster (3-5 mm) samlet i langstilkete klaser med 2-6 blomster. Begertennene er dobbelt så lange som selve begerrøret. Belgen er 6-10 mm lang, fint hårete, svart som moden, og inneholder 2 frø. Dette synes tydelig på bildene av belgen i karusellen over.

Tofrøvikke vokser i kornåkrer og veikanter, på beitemark, steinstrender, tørrbakker og ruderatmark. Planten er en kosmopolitisk art og finnes spredt i det meste av landet.