Lodnestorkenebb er en liten, lav, tett hÄret, halvt nedliggende, ettÄrig plante i storkenebbfamilien (Geraniaceae). Greinene er utoverliggende eller oppstigende. Stenglene har lange, hvite hÄr.

Bladene er grÄgrÞnne,  nyreformede eller runde. De nedre bladene er halvveis innskÄrne med 5-7 kileformede fliker. Øvre blader er dypere fliket, spredte med kort stilk, ofte sittende.

Planten blomstrer i juni-august med rosa til purpurfargede blomster (8-14 mm brede) som sitter parvis i Äpne kvaster. Kronbladene har som regel et tydelig hakk i tuppen og tydelige, purpurfargede tegninger. Pollinering foregÄr ved hjelp av insekter, men det er trolig at ogsÄ selvpollinering er vanlig forekommende hos denne arten. Frukten er glatt med tverrgÄende ribber.

Lodnestorkenebb vokser pÄ Äpen, tÞrr, solvarm sandjord, og vi finner den pÄ enger, strandenger, naturbeiter, tÞrre gressbakker, plener og dyrket mark.

Planten finnes spredt langs kysten nord til TrĂžndelag.