Åkermåne er en opptil 120 cm høy, hårete, flerårig plante. De nedre bladene sitter samlet i en rosett med 3-6 par småblad med mindre småblad imellom. Bladene er mørkegrønne på oversiden med 6-12 par grove tenner. Størrelsen på bladene avtar oppover langs stengelen.

Planten blomstrer i juni-august med gule, 5-tallige blomster (5-8 mm) i lange, tynne aks. Kronbladene er ca. 5 mm lange, vanligvis med avrundet spiss. Frukten er 7-10 mm lang, furet, med opprette kroker i toppen. Disse fester seg lett i pels eller klær, ikke ulikt de hos artene i borreslekten.

Åkermåne trives på kalkrikt, tørt jordsmonn, og vi finner den på tørre gressbakker, naturbeiter, i veikanter, bergskrenter og kratt.

Planten er vanligst på Østlandet, men finnes spredt nord til Trøndelag.