Korsved er en løvfellende busk som kan bli opp til 4 meter høy. Årsskuddene er gråaktige, kantete og glatte. Vinterknoppene er dekket av to skjell.


De motsatte bladene er grundt håndflikete med 3 fliker og kan minne om bladene til spisslønn (Acer platanoides). Bladene er som oftest hårete på undersiden.

Korsved blomstrer i juni-juli med hvite, traktformede blomster (4-7 mm) samlet i 4-10 cm brede halvskjermer. Typisk for denne arten er at det i kanten av blomsterskjermen sitter en rekke med store (15-20 mm) hvite, sterile blomster som fungerer som skilt for å lokke pollinatorer til de virkelige blomstene, som sitter samlet i midten. Bærene, som egentlig klassifiseres som steinfrukter, er røde og noe glassaktig gjennomsiktige.

Planten vokser i krattskog, og i kjerr på våte strender. Den får rikelig med blomster dersom den vokser på steder med mye lys. På mørkere steder er blomstringen betydelig mer sparsommelig. Korsved er vanlig i Sør-Norge, for så å bli sjeldnere nord til Lofoten.