Engstorkenebb er en 30-70 cm hÞy flerÄrig plante med kantet, knebÞyd stengel som er grÄhÄret og kjertelhÄret. Bladene er delt til 90 prosent med smale, spisse fliker.


Engstorkenebb blomstrer i juli-august med store blÄfiolette blomster (3-4 cm) som sitter parvis og er noe nikkende. Kronbladene er blÄaktige med rÞdfiolette Ärer, sjeldent hvite, og har avrundet spiss.

Blomsterstengelen er bÞyd i knoppstadiet og etter blomstring, men retter seg ut nÄr fruktene modner. Delfruktene er slette og hÄrete, Äpner seg nÄr de er modne og slynger det store frÞet av gÄrde.

Engstorkenebb ble tidligere dyrket og er ganske sjelden i Norge, men er naturalisert pÄ frisk, nÊringsrik leirjord, gjerne langs kysten. Den finnes nord til Nord-TrÞndelag, men er blitt observert pÄ ett sted i Troms fylke.