Blodstorkenebb er en middels høy flerürig plante med kraftig horisontal jordstengel. Den danner ofte tette bestander. Bladene er dypt hündflikete og nesten runde i omriss.


Blomsterstilkene, som kan bli et par centimeter lange, er rikt forgrenete, ofte rødaktige og har stive utstüende hür.

Blodstorkenebb blomstrer i juni-august med sterkt purpurrøde blomster som er 25-30 mm i diameter. Blomstene sitter enkeltvis. Kronbladene har et lite hakk i spissen.

Planten vokser i kortvokste enger og i üpne skoger pü lett, veldrenert jord, kalksteinsberg og ur. Blodstorkenebb vokser i kyststrøk pü Øst-, Sør-, og Vestlandet.