Neslesnyltetråd er en ettårig, parasittisk plante med lang, snyltende stengel som festes til vertsplanten med små sugevorter. Stengelen varierer i farge fra kremhvit til mørkerød, er ca 1 mm tykk og blir fra 30-120 cm lang. Bladene er hinneaktige, svært små og mangler klorofyll. Ofte mangler de helt.


Planten blomstrer i juni-august med små hvite til rosa blomster samlet i tette, hodeformede blomsterstander. Begeret er flikete til midte, med butte fliker. Antall kronblader varierer fra 4-5, også innenfor samme individ. Støvbærerne stikker ikke ut. Griflene er kortere enn fruktemnet, og arrene er trådformete. Planten pollineres av insekter.

Neslesnyltetråd parasitterer på bl.a. nesle og humle, men ser ut til å feste seg til enhver plante den kommer i kontakt med. På bildene over kan den ses parasitterende på tornbeinurt, marikåpe og gulmaure.

Planten er nokså sjelden og forekommer på fuktig, nitrogenrik jord og finnes ofte i nærheten av gårdsbruk, veikanter og på strender. Neslesnyltetråd finnes spredt nord til Trøndelag