Blåklokke er en lav til middels høy flerårig plante. De nedre bladene runde, mens stengelbladene er linjeformede.


Planten blomstrer i juli-september med blå klokkeformede, hengende blomster (10-20 mm) som sitter enkeltvis i enden av stengelen.

Blåklokke vokser i tørregressbakker, lier og skrenter, på steinete steder og stabile sanddyner, helst på sur eller kalkfattig jord. Planten er vanlig i hele landet, med unntak for Svalbard.

Pollinering skjer ved hjelp av bier eller ved selvpollinering.