Liljekonvall er en glatt flerårig plante med jordstengel, og kan bli ca 30 cm høy. Den har krypende jordstengel, noe som fører til at den forkommer i store bestander. Bladene er dypgrønne og lansettformete med parallelle nerver.


Liljekonvall blomstrer i mai-juni med hvite, nikkende, klokkeformede blomster (5-9 mm). Blomstene sitter samlet i korte, énsidige klaser og er sterkt duftende. Frukten er et rødt, lite bær (4-6mm). Hele planten er giftig og inneholder flere glykosider som har hjertestilmulerende virkning.

Liljekonvall vokser i løvskog, kratt og enger. Planten finnes i hele landet, men er vanligst i sør.