Rome er en middels hÞy, glatt, flerÄrig plante med jordstengel. De grunnstilte, lansettformede og kjÞttfulle bladene er samlet i flattrykte vifter. Planten regnes som noksÄ giftig, da spesielt for beitende husdyr.


Rome blomstrer fra juli-august med grÞnngule eller oransjegule, stjerneformete blomster (10-16 mm) i Äpne, aksliknende klaser. Karakteristisk for denne planten, er at pollentrÄdene er kledt med tette, gule ullhÄr.

Rome antas ogsÄ Ä vÊre opphav til sykdommen alveld hos sau, hvor platesaftene gir leverskade som fÞrer til fotosensivitet og hudskader pÄ hode og Þrer grunnet solbestrÄling.

Planten vokser pÄ myrer, i vÄte heier og pÄ sidlendt mark med sur grunn. PÄ grunn av de krypende jordstenglene, danner rome ofte store bestander. Rome finnes langs kysten fra Østfold til Troms.