Blåbær er en glatt, krypende, løvfellende busk med opprette stengler. Planten kan våre veldig dominerende, da den danner store bestander. Stenglene er vintergrønne og kantete. Kvistene er trekantete.


Bladene er ikke læraktige som hos tyttebær (V. vitis-idaea), men tynne, flate, sterkt grønne og ovale med fintagget kant.

Blåbær blomstrer i mai-juni med lysegrønne blomster med en rosa fargetone. Kronbladene er sammenvokste, slik at blomsten likner en urne som er vendt opp-ned. Bæret er kulerundt, blåsvart i fargen og har en søt smak. Bærene modner i juli-august.

Planten vokser på torvmark og i åpen skog, da helst i gran-, bjørke-, eller furuskog på tørr og sur jord. Blåbær er en meget vanlig plante i hele landet.