Skogforglemmegei er en middels hÞy, mykhÄret, flerÄrig plante med grenete stengler. Stengelen er opprett til oppstigende.


De nedre bladene er samlet i en basal rosett og er ovale og hÄrete. Stengelbladene er derimot lansettformede, spisse og sittende.

Skogforglemmegei blomstrer i april til juli med klarblÄ, ganske store og flate blomster (6-10 mm). Blomstene sitter pÄ tynne stilker i Äpne, mangeblomstrede svikler.

Planten vokser i fuktig moldjord i hager, parker, grÞfter, veikanter og kratt. Skogforglemmegei er forvillet fra hager og parker, og er vanligst Ä finne i SÞr-Norge, men finnes sÄ langt nord som til Troms fylke.