Trane er en stor fugl. Med en lengde på opptil 120 cm og et vingespenn på omtrent to meter er den et flott syn der den kommer glidende gjennom luften. Med lange bein og lang hals er tranen en av våre absolutt største fugler.


Fjærdrakten er overveiende skifergrå, men de fleste hekkende individer anlegger rustbrun rygg ved at de gnir inn fjærene med jernholdig eller leirete myrvann under rugingen. Hodet og den øvre delen av halsen er svart og hvitt, mens bakre del av issen er rød.

Tranens innerste armsvingfjær (tertiærene) er forlengete og brusende, noe som gjør at de ser ut til å utgjøre den strutseliknende stjerten. I realiteten er stjerten kort og er skjult under vingene.

Det mest spektakulære med tranen, er tranedansen som fåregår om våren. På tradisjonelle steder som Hornborgasjön i Sverige kan denne paringsdansen omfatte tusenvis av fugler. Se film av dette i bildekarusellen over.

Tranen er veldig territorial og kommer tilbake til samme hekkeplass år etter år i april måned. Den hekker i myrområder i barskogbeltet, i takrørskoger ved innsjøer og i gjenvokste våtmarker. Som regel finnes hekkeplassene i øde områder, men i senere tid har arten blitt mer komfortabel i nærheten av mennesker, slik at hekking også forekommer i mer bebodde områder. Reiret legges på bakken og er laget av plantedeler. Så snart snøsmeltingen tillater det, legger hunnen to egg. Eggene klekkes etter ca. fire uker, og ungen(e) forlater reiret så fort de er blitt tørre, men holder seg i området til de er flyvedyktige.

Tranene trekker til overvintringsområder i Spania og Sør-Frankrike i løpet av september måned.