Gransanger er en liten, uredd insektseter, og er som alle andre sangere livlig og rask i bevegelsene. Den hopper eller flyr raskt og uanstrengt til stadig nye sitteplasser i tette buskas eller annen høy vegetasjon, hvor den kan sitte skjult i lange stunder og synge.


Ofte får man kun korte glimt av gransangeren, så det kreves en god porsjon flaks og tålmodighet for å få festet dem til minnebrikken...

Fuglen er omtrent 10-12 cm lang, er gråbrungrønn over og skittenhvit under. Strupen og brystet har varierende gule og beige innslag. Gransanger karakteriseres ellers av mørke bein, fint og mørkt nebb og kort øyenbrynsstripe. Den middels mørke øyestripen deler den hvitaktige øyeringen i for- og bakkant. Gransanger slår ofte stjerten nedover.

Alle artene i bladsangerslekten er svært like av utseende, og kan være vanskelig å skille mellom når man er i felt. En sikker måte for artsbestemmelse, er å identifisere dem på sangen. Gransangeren har en rolig og taktfast sang med stavende serier av klare, enstavete toner i to-tre toneleier; silt sylt sylt sult silt silt sult sylt sylt silt...

Gransanger er sommergjest i Norge, og ankommer i midten av april måned, for så å trekke sørover til Middelhavet eller områdene sør for Sahara i slutten av oktober. Hekkingen foregår i ulike typer skogsterreng, ofte i granskog med innslag av løvtrær. Reiret plasseres på bakken eller lavt i tett vegetasjon, er overbygd og fôret med fjær.