Steinvender er en ca. 25 cm lang vadefugl med et vingespenn pÄ 43-49 cm. I stÞrrelse er den lik svarttrost, med korte, oransje bein og et kort, svart nebb. Vingene har svart- og hvitspraglet mÞnster.

Voksne hanner har i hekkedrakt en gyllen, rustbrun farge pÄ skuldrer og vingedekkere, samt markerte svarthvite tegninger pÄ hodet. Hunner har mattere rustrÞde farge samt mer utydelige og uskarpe tegninger pÄ hodet. I vinterdrakt har voksne hanner ganske karakteristiske mÞrke felt pÄ brystsidene, en mÞrk overside med dempet rustfarge pÄ skuldrene, samt vingedekkere og tertiÊrer i en ensfarget grÄbrun tone med diffust lyse kanter. Juvenile individer pÄ sin side, har fjÊrdrakt lik vinterdrakten til hannene, men med en iÞyenfallene skjelltegnet overside.

Det finnes to underarter av steinvender. VĂ„r egen steinvender (ssp. interpres) hekker i nordlige omrĂ„der rundt hele Arktis, fra vestlige Alaska til Ellesmere Island, de nordiske landene og Estland, til nordlige deler av Russland. Den kanadiske underarten marinella  finnes i nordlige Alaska og arktisk Kanada sĂ„ langt sĂžr som Baffin Island. Disse fuglene er mindre med mĂžrkere overside, samt mindre tydelige tegninger pĂ„ hodet. 

FÞden bestÄr av alt fra Ätsler til egg og plantemateriale, men i hovedsakelig invertebrater. Insekter er spesielt viktig under hekketiden, men fuglen spiser ogsÄ skalldyr, snegler og mark som den finner i fjÊra ved Ä vende pÄ steiner eller tang for Ä komme til bytte under, derav navnet.

Steinvender hekker mest pÄ klippe- og steinkyst og ytterst i skjÊrgÄrden. I Norge finner vi den sparsomt hekkende pÄ vegetasjonsfattige Þyer i ytre Oslofjord, men mer vanlig er den Ä finne langs kysten fra Rogaland og Finnmark. Arten hekker ogsÄ sparsomt pÄ Svalbard. Fuglen er monogam, og parene kan holde sammen i mer enn én hekkeperiode.

Reiret plasseres direkte pÄ bakken og bestÄr av plantemateriale. Her legger hunnen 2-4 pÊreformede, brungrÞnne egg med mÞrke flekker. Eggene inkuberes i 22-24 dager fÞr ungene klekker. Det er hovedsakelig hunnen som ruger, men hannen hjelper til mot slutten av rugeperioden. Ungene forlater reiret kort tid etter klekking, finner fÞde selv, men passes godt pÄ av foreldrene.

Om hÞsten trekker steinvender sÞrover, og finnes overvintrende i kystnÊre omrÄder i omtrent hele verden.

Steinvender er pÄ verdensbasis en veldig vanlig og livskraftig vadefugl, med bevaringsstatusen LC (Least Concern).