Svarthvit fluesnapper er en liten, rastløs, nokså kraftig insektsetende fugl i fluenapperfamilien (Muscicapidae). Fuglen er på størrelse litt mindre enn en kjøttmeis. Kjønnene er ulike; de fleste hannene er om våren stort sett svarthvite, mens hunnene har brunaktig fjærdrakt.

I sommerdrakt har voksne hanner svartaktig eller mørkt gråbrun overside, som regel med en liten, hvit flekk i pannen. Håmdsvingfjærene og deler av vingedekkerne er helt svarte. Enkelte populasjoner i Øst-Europa har hanner med en fjærdrakt lik den hos hunner, dvs. brungrå i fargen, men kjennes bl.a. igjen på den lyse eller hvite panneflekken og den mørkere stjertoversiden

Svarthvit fluesnapper er en livskraftig (LC) art med en utbredelse i store deler av Europa og det sentrale Sibir. Bestandene som finnes i Nordvest-Afrika regnes som en egen art, atlasfluesnapper (F. speculiegra).

I Norge hekker vår europeiske variant i hager, parker, åpen blandingsskog i store deler av landet.  Reiret plasseres i hulrom i trær eller i fuglekasser, og består til stor del av tørre blader, strå og bark. Hunnen legger 4-7 lyst grønnblå egg som hun ruger i ca. 14 dager. Ungene forlater reiret etter omtrent 15 dager. Bigami er svært utbredt hos denne arten, og hannen har ofte samtidige kull med ulike hunner.

Svarthvit fluesnapper er en overveiende sommergjest fra mai-august. Overvintringen foregår i Vest-Afrika.