Linerle er en 16-19 cm lang fugl med smal svart og hvit stjert som den hele tiden vipper med. På engelsk har fuglen derfor fått det passende navnet white wagtail.

Fuglen er slank og grasiøs i formen. I sommerdrakt har hannen svart isse og nakke med et klart skille mot den askegrå framryggen. Pannen og den fremre delen av issen er hvit. Han har et kullsvart smekkeparti, og hvite vingebånd. 

Hunnen er svært lik hannen i fjærdrakt, men kan gjenkjennes på diffus overgang til den grå ryggen, samt at hun har mindre svart på hodet.

Linerle er en sommergjest i Norge fra april til oktober. Den overvintrer hovedsakelig i Midt-Østen og Nordøst-Afrika. Fuglen tiltrekkes av åpne flater som gressplener, golfbaner, tak og asfalterte veier, steder der det er lett for den raske fuglen både å se og å fange insekter.

Fuglen hekker tallrikt i ulike biotoper, gjerne i åpne kulturlandskap og ved vann,  i åpent skogsterreng, men også i direkte nærhet til mennesker ved gårder og landlig bebyggelse. Reiret legges i hulrom som under takstein, i murer, vedstabler, ventiler etc. Hunnen legger 4-8 gråhvite egg med mørke prikker, og ruger disse i 13-14 dager. Ungene mates av begge foreldrene til de er flygedyktige etter omtrent to uker.

Linerle er ofte vert for parasitterende gjøk, men ofte forlater de voksne reiret dersom de oppdager at det er et gjøkeegg i det.

Det er registrert mellom 9 til 11 underarter av Motacilla alba.