Bydue, eller egentlig klippedue, er en ca. 35 cm lang fugl med et vingespenn på mellom 60 og 68 cm. Den stammer fra klippeduer som er forvillet fra dueslag, og er stamformen til alle tamduer.

Tamformen bydue (var. "domestica") er i form helt lik klippedue, men varianten viser svært stor draktvariasjon. Enkelte av de utallige variantene av fjærdrakt er også helt lik klippeduens, andre varianter er spraglete hvite og grå, helt mørkegrå, rødgrå, uten hvit undergump.

Fuglen har en rask og veldig kraftfull flukt, hvor den glir på V-stilte vinger. Bydue opptrer gjerne i flokker av ulik størrelse i tettsteder og byer, hvor den hekker i smale åpninger på hus, avsatser, loft osv. Kort sagt på steder som minner om klippeduens naturlige hekkeplasser i grotter og klippestup ved havet. Byduen er blitt en standfugl i de fleste store byer verden over.

I Norge fantes det en hekkende klippeduekoloni på øyer utenfor Stavanger rundt år 1880. Nå foregår hekking kun på Færøyene, De britiske øyer og kysten av Vest-Europa. Den er tallrik på klippene i Gibraltar.