Sivsanger er en fugleart i sangerfamiien, og er i størrelse lik rørsanger. Den er en beigebrun sanger med nokså spisst hode med en godt markert gulhvit stripe over øyet. Undersiden er gulhvit, mens ryggen er brunspraglete. Kjønnene er nokså like. Hunnen er mer anynym og brunere i fargen.

Fuglen holder til i nærheten av ferskvann i takrørsvegetasjon med innslag av busker og små trær, i viermark i fjellet, langs grøfter og kanaler med frodig gress og siv, men også i bjørkeskog med frodig undervegetasjon.

Sivsanger hekker over det meste av Europa, og østover til det sentrale Sibir. Her til lands er den vanlig i kyststrøk nord til Helgeland. Videre nordover til Øst-Finnmark forekommer den også i innlandet. Reiret plasseres  nær bakken i tett vegetasjon, og lages av strå og mose. Hunnen legger 4-6 gulhvite egg med mørke flekker som ruges ut av henne i ca. 14 dager. Ungene mates av begge foreldrene og er flygedyktige etter omtrent to uker.

Fuglen er en sommergjest i vårt område. Den kommer til oss i mai måned, og trekker til sine overvintrings-områder i tropisk Afrika i midten av august.

Sangen består av lange sekvenser med lite varierende, skurrende toner som avløses av en mengde triller og plystrelyder, iblandet hermelyder som f.eks. sothøne og gulerle. Varsellyden er et skarpt "tsekk", mens den dempede urolyden kan beskrives som et tørt "errrrr".