Med en vekt på kun 8-10 gram er gjerdesmett en av våre minste spurvefugler. Hele fuglen er mer eller mindre tverrvatret i rødbrune eller kanelfargede nyanser. Hanner og hunner er like.

Et karakteristisk kjennetegn ved denne arten er at den er veldig liten. Dette forsterkes av den nesten komisk korte stjerten som ofte holdes rett opp, og av den korte nakken. Dette gjør at fuglen ser ut som en liten ball. Nebbet er langt, spisst og lett krummet. For å være så liten, har gjerdesmetten forbausende kraftig sang. Den kan karakteriseres som en rekke av metallisk klingende toner og triller, omtrent som en kanarifugl. Den er rastløs og sitter ikke lenge stille på ett sted, men flyr raskt fra grein til grein.

Gjedesmett er en trekkfugl i Nord-Europa, og overvintrer i Vest- og Sørvest-Europa, men mange kan overvintre i milde kyststrøk. 

Fuglen hekker i skog med marksjikt av tette kvister og buskvegetasjon, i kanten av hogstfelt, gjerne i frodige hager, i steinmurer etc.  Dens vanligste biotop her hos oss er tett granskog med kvisthauer og rotvelter. Det kulerunde reiret bygges alltid i hulrom blant tette småkvister eller innunder en torvkant, men også på egnede plasser på hus og andre bygninger. Hunnen legger 6-8 egg i april måned.

Hannene bygger alltid flere reir nesten ferdig, for så å invitere hunnen til å inspisere dem ,  slik at hun kan velge seg ut en favoritt. Først etter etter at dette er gjort, vil reiret fores med myke materialer på innsiden.

I Norge er gjerdesmett en vanlig hekkefugl i kyststrøk i Sør-Norge, mens den er fåtallig i indre deler av landet nord til Sør-Troms.