Grankorsnebb er en 15-17 cm lang finkefugl med et vingespenn på rundt 30 cm. Det mest karakteristiske ved denne arten, er de kryssende nebb-spissene. Med denne spesielle utformingen av nebbet har fuglen et meget spesialisert verktøy å kunne bøye kongleskjell og plukke ut frøene med.

Voksne hanner har teglrød til guloransje farge på hodet, undersiden og overgumpen. Fjærfargen er ikke strengt korrelert til alder, da rødfargen avhenger av bestemte næringsstoffer i føden. 1-årige hanner er ofte ufullstendig rødfarget og har innslag av grågrønn fjærfarge, men også voksne hanner kan ha innslag av grågrønt.

Hunnene er grå- eller gulgrønne i fargen og har ustreket underside. Overgumpen er ofte lysest og mest gultonet. Rygg og hodesider er brunaktige, mens vingene og stjerten er mørkt brungrå i fargen. Juvenile individer er gråbrune og har en kraftig streket underside.

Grankorsnebb lever, som navnet tilsier, hovedsakelig av frø fra grankongler, men kan også spise frø fra andre bartrær. Grankonglene åpner skjellene tidlig om våren for å slippe ut frøene. Derfor er fuglen én av ytterst få norske arter som hekker på vårvinteren. Hekkingen foregår hovedsakelig i februar-april, og hunnen legger 3-4 egg. Hekkeperioden er avhengig av tilgangen på granfrø, og bestanden vil derfor variere i størrelse avhengig av bartrærnes frøsetting.

Reiret plasseres høyt i grantrær. Ungene er flyvedyktige etter 14-16 dager.

Grankorsnebb er svært lik furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus), men sistnevnte er en anelse større og kraftigere og er spesialist på å åpne furukongler med sitt noe kraftigere og større nebb.