Grønnfink er en stor (14-16 cm lang) grågrønn fink med kraftig nebb. Nebbet er blekt rosa eller beinfarget. Sittende fugl kjennes igjen på håndsvingfjærenes gule kanter som danner et gult bånd.

Hannene har gulgrønt bryst, grågrønn rygg, en gråtonet hodeside og lysegrått vingefelt. Det er mye gult på håndsvingefjærene og stjerten. Hunnene, derimot, har mattere og mer uklare gråfarger. Ryggen er mer bruntonet enn hos hannene og svakt streket. De har mindre innslag av gult på håndsvingefjærene og stjerten. Juvenilene er diffust lengdestreket.

Grønnfinken hekker i skogkanter, hager, skogholt og parker. Reiret plasseres i trær, busker eller espalierer. Fuglen er nokså vanlig i tettsteder og byer og finnes i det meste av landet, men er sjeldnere å observere hekkende i Nord-Norge. Hekkingen foregår i april i Sør-Norge og i mai måned lenger nord. I sør er det ikke uvanlig med to kull i løpet av en sesong.

Føden består i stor grad av ulike typer frø, men den kan også fange insekter.

Grønnfinken er nokså hardfør. Endel fugler overvintrer i Norge, mens andre trekker til Nord-Europa, England og vestkysten av Sverige i september-oktober.