Sivspurv er en mellomstor buskspurv (13-15 cm lang) med spinkelt og mørkt nebb. Fjærdrakten er for det meste brun og beigehvit i fargen og har mørk lengdestreking samt hvite stjertsider.


Hannen kjennes lett igjen på sommerdraktens sorte hode og strupe med kritthvitt halsbånd og skjeggstripe. Om vinteren har hannen beigetonet øyenbrynstripe og gråbrun isse og kinn. Hunnen er vanligvis uflekket beigehvit midt på strupen med tydlige sorte underskjeggstriper. Issen er gråbrun, mens kinnene alltid er mørkebrune med innslag av sort.

Sivspurv er en vanlig sommergjest her hos oss. Den norske hekkebestanden antas å være på mellom 0,5 - 1 million par. Fuglene ankommer våre breddegrader allerede i mars-april og flytter til overvintringsområdene i Sørvest-Europa i slutten av oktober måned. Overvintring i Sør-Norge forekommer, men er nokså sjeldent.

Sivspurv hekker i ulike våtmarksområder som f.eks. takrørsbelter, høyvokst siv og i buskvegetasjon på fuktig mark eller langs innsjøer. I fjellet hekker fuglen i vierkratt og langs elver og strender. Reiret plasseres ofte i en tue på bakken eller lavt i busker. Hunnen legger 4-7 egg. I hekkeperioden er arten ganske lett å få øye på, der hannen synger fra takrør og busker. Utenom hekkesesongen lever fuglen ganske tilbaketrukket. Blir den forstyrret, flyr den unna i hoppende, ujevn flukt og søker raskt skjul i vegetasjonen.

Sangen er en kort, enkel strofe som avsluttes med en kort trille.