Myrsnipe er en grÄbrun, spraglete vadefugl med relativt langt nebb. I vÄr/sommerdrakt har den en stor, svart flekk under buken slik at det ved fÞrste Þyekast kan se ut som om fuglen er oljeskadet. Hanner og hunner er like.


Myrsnipe er den vanligste smÄvaderen i Norge, og er pÄ stÞrrelse med stÊr. Nebbet varierer i lengde. Voksne individer har om sommeren varierende rÞdbrun rygg, noe som Þker med fjÊrslitasje.Hannen er skarpere i fargen og har lysegrÄ bakhals i forhold til hunnens noe brunaktige bakhals. Vinterdrakten er en noksÄ intetsigende brungrÄ drakt med ensfarget brungrÄ overside, velavgrenset lysegrÄtt brystbÄnd i kontrast med hvit buk og tynt streket eller helt hvite kropssider. Hodet er ensfarget grÄtt med kort og utydelig Þyenbryn. Fuglen veier ca. 40-50 gram og har et vingespennn pÄ 32-36 cm.

Fuglearten er utbredt og hekker over arktiske og boreale deler av den nordlige halvkule, Sibir, Alaska, Hudson Bay, Øst-GrÞnland, Island, De britiske Þyer, Svalbard, Norge og kystnÊre omrÄde i Sverige, Finland, Danmark og Baltikum.

I Norge foregĂ„r hekkingen i lavlandsbiotoper, i stor hĂžyde, pĂ„ fuktige enger og karrig tundra. Reiret plasseres pĂ„ bakken i myrvegetasjon og i lyngmarker. De fire olivengrĂžnne eller brungule eggene med kastanjebrune flekker ruges av begge foreldrene i 20–21 dager. Etter klekkingen forlater ungene reiret sĂ„ snart de er tĂžrre.

Ungene passes av begge foreldrene, men hovedsakelig av hannen, til de blir flygedyktige ca. 4 uker gamle.

Myrsnipe overvintrer i tempererte strÞk, og her i Europa skjer overvintringen i kystomrÄder fra Middelhavet nord til De britiske Þyer og Nederland. Voksne individer trekker i midten av juli til august, mens ungfugler fÞlger etter i august til oktober. PÄ trekket er myrsnipe en av vÄre vanligste smÄvadere og pÄtreffes i mange ulike vannmiljÞer, men vanligst er fjÊrestrender pÄ kyststrendenes tang- og mudderbanker. Likevel er fuglen antatt Ä vÊre pÄ tilbakegang, og har fÄtt rÞdlistekategorien NT (nÊr truet). Klimaendringer og tap av leveomrÄder mÄ ta mye av skylden for denne tilbakegangen.

Det er klassifisert to underarter (ssp.) av myrsnipe i tillegg til den vanlige alpina:

  • ssp. schinzzii - (Island, sĂžrĂžstlige del av GrĂžnland, FĂŠrĂžyene, De britiske Ăžyer, SĂžr-Skandinavia, Finland og Baltikum. Overvintrter i Vest-Afrika)
  • ssp. arctica - (GrĂžnland. Overvintrer i Vest-Afrika.)