Laster... Sorter fugler etter orden.

I Norge er det registrert rundt 490 ulike fuglearter. Alle disse er ikke å finne på Biologiportalen ennå, men det kan likevel være greit å kunne sortere artene i artstabellen nedenfor, slik at det blir enklere å finne den arten du leter etter.


Pelikan- og hegrefugler Pelecaniformes


Gråhegre  
Ardea cinerea

Andefugler Anseriformes


Brunnakke  
Mareca penelope

Grågås  
Anser anser anser

Gravand  
Tadorna tadorna

Hvitkinngås  
Branta leucopsis

Kanadagås  
Branta canadensis

Knoppsvane  
Cygnus olor

Krikkand  
Anas crecca

Kvinand  
Bucephala clangula

Mandarinand  
Aix galericulata

Ringgås  
Branta bernicla

Sangsvane  
Cygnus cygnus

Sjøorre  
Melanitta fusca

Ærfugl  
Somateria mollissima

Spurvefugler Passeriformes


Bjørkefink  
Fringilla montifringilla

Blåmeis  
Cyanistes caeruleus

Bokfink  
Fringilla coelebs

Fossekall  
Cinclus cinclus

Gjerdesmett  
Troglodytes troglodytes

Grankorsnebb  
Loxia curvirostra

Gransanger  
Phylloscopus collybita

Gråspurv  
Passer domesticus domesticus

Gråtrost  
Turdus pilaris

Grønnfink  
Carduelis chloris

Gulerle  
Motacilla flava

Gulspurv  
Emberiza citrinella

Jernspurv  
Prunella modularis

Kaie  
Corvus monedula monedula

Linerle  
Motacilla alba

Løvsanger  
Phylloscopus trochilus

Munk  
Sylvia atricapilla

Møller  
Sylvia curruca

Nattergal  
Luscinia luscinia

Pilfink  
Passer montanus

Ravn  
Corvus corax

Rødstjert  
Phoenicurus phoenicurus

Rødstrupe  
Erithacus rubecula

Sanglerke  
Alauda arvensis

Sidensvans  
Bombycilla garrulus

Sivsanger  
Acrocephalus schoenobaenus

Sivspurv  
Emberiza schoeniclus

Skjærpiplerke  
Anthus petrosus

Spettmeis  
Sitta europaea europaea

Stillits  
Carduelis carduelis

Stær  
Sturnus vulgaris

Svarthvit fluesnapper  
Ficedula hypoleuca

Svartstrupe  
Saxicola rubicola

Svarttrost  
Turdus merula

Toppmeis  
Lophophanes cristatus

Tornirisk  
Carduelis cannabina

Tornsanger  
Sylvia communis

Vade-, måke- og alkefugler Charadriiformes


Dverglo  
Charadrius dubius

Gluttsnipe  
Tringa nebularia

Lappspove  
Limosa lapponica

Myrsnipe  
Calidris alpina

Polarsnipe  
Calidris canutus

Rødstilk  
Tringa totanus totanus

Sandlo  
Charadrius hiaticula

Sandløper  
Calidris alba

Sildemåke  
Larus fuscus

Steinvender  
Arenaria interpres interpres

Svartbak  
Larus marinus

Tjeld  
Haematopus ostralegus

Storkefugler Ciconiiformes


Stork  
Ciconia ciconia

Duefugler Columbiformes


Bydue  
Columba livia

Ringdue  
Columba palumbus

Tranefugler Gruiformes


Sothøne  
Fulica atra

Trane  
Grus grus