Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Skjørbuksurt

Cochlearia officinalis

Skogbingel

Mercurialis perennis

Skogfiol

Viola riviniana

Skogforglemmegei

Myosotis sylvatica

Skogkløver

Trifolium medium

Skogmarihånd

Dactylorhiza maculata fuchsii

Skogstjerne

Lysimachia europaea

Skogstjerneblom

Stellaria nemorum nemorum

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Skvallerkål

Aegopodium podagraria

Slyngsøtvier

Solanum dulcamara

Slåpetorn

Prunus spinosa

Smalsoldogg

Drosera anglica

Småborre

Arctium minus

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Småsandlilje

Anthericum ramosum

Snauveronika

Veronica serphyllifolia serphyllifolia

Stankstorkenebb

Geranium robertianum