Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Silkenellik

Dianthus superbus

Skjellrot

Lathraea squamaria

Skjermsveve

Hieracium umbellatum

Skjoldbærer

Scutellaria galericulata

Skjørbuksurt

Cochlearia officinalis

Skogbingel

Mercurialis perennis

Skogbreiflangre

Epipactis helleborine subsp. helleborine

Skogfiol

Viola riviniana

Skogforglemmegei

Myosotis sylvatica

Skogkarse

Cardamine flexuosa

Skogkløver

Trifolium medium

Skogmarihånd

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii

Skogsalat

Mycelis muralis

Skogstjerne

Lysimachia europaea

Skogstjerneblom

Stellaria nemorum subsp. nemorum

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Skvallerkål

Aegopodium podagraria

Slyngsøtvier

Solanum dulcamara