Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Skjermsveve

Hieracium umbellatum

Skogfredløs

Lysimachia nemorum

Skogsalat

Mycelis muralis

Smørbukk

Hylotelephium maximum

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Solblom

Arnica montana

Stivdylle

Sonchus asper

Stjernetistel

Carlina vulgaris

Stor revebjelle

Digitalis grandiflora

Storengkall

Rhinanthus angustifolius

Stormarimjelle

Melampyrum pratense

Strandvortemelk

Euphorbia palustris

Svaleurt

Chelidonium majus

Sverdlilje

Iris pseudacorus

Tepperot

Potentilla erecta

Tiggersoleie

Ranunculus sceleratus

Tiriltunge

Lotus corniculatus

Villtulipan

Tulipa sylvestris

Vinterkarse

Barbarea vulgaris

Vårkål

Ficaria verna