Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Legeveronika

Veronica officinalis

Lerkespore

Corydalis intermedia

Marrisp

Limonium vulgare

Myrfiol

Viola palustris

Myrflangre

Epipactis palustris

Nesleklokke

Campanula trachelium

Oksetunge

Anchusa officinalis

Rødflangre

Epipactis atrorubens

Skjoldbærer

Scutellaria galericulata

Skogfiol

Viola riviniana

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Slyngsøtvier

Solanum dulcamara

Småborre

Arctium minus

Stemorsblom

Viola tricolor

Strandstjerne

Tripolium pannonicum subsp. tripolium

Svartknoppurt

Centaures nigra

Svarttopp

Bartsia alpina

Søstermarihånd

Dactylorhiza sambucina

Tettegras

Pinguicula vulgaris